Map

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Informatyki – Zakład Neuroinformatyki
ul. Akademicka 9 pok. 509
20-033 Lublin, Poland

tel. +48 (81) 53 72 940
fax. +48 (81) 53 76 262
e-mail: gmwojcik(at)umcs.pl || gmwojcik(at)wsei.lublin.pl

Advertisements